De ultimate svarene

Det som er kjekt med astronomi er at kunnskapen innad i feltet stadig ekspanderes. Det er fortsatt veldig mange ubesvarte spørsmål som mange flinke forskere jobber med, og stadig kommer det forskningsrapporter som kaster et litt sterkere lys på vår plass i universet. Noen av de ultimate spørsmålene som astronomien forsøker å svare på er blant annet om det finnes utenomjordisk liv, hva som var de underliggende prosessene som førte til Big Bang og hva er den endelige skjebnen til universet er. Det er veldig store spørsmål som nesten kan få det til å svimle for enhver som stiller seg de, og alle har nok fra tid til annen stilt seg selv slike typer spørsmål.

Alt settes jo i perspektiv når man tenker over hvor liten jordkloden faktisk er i forhold til universet. Vi er knapt nok en synlig prikk om man zoomer seg langt nok ut. Det er egentlig en ganske befriende tanke også, at vi kun er en lite del av en gigantisk helhet. Når man tenker slik forsvinner nesten litt av hverdagsproblemene også, eller de minsker i hvert fall i betydning når man setter ting i et slikt større perspektiv.

En venn av meg som driver med meditasjon fortalte om en buddhistisk praksis som består av å fokusere på seg selv og hvor man er nå, så “zoomer” man ut til å se et bilde av seg selv meditere for så videre danne seg et fugleperspektiv for hele området man er i. Videre zoomer man enda lengre ut for å se byen man er i, deretter landet, jordkloden, melkeveien og hele universet. Det blir igjen en måte å sette ting litt i perspektiv på, og er noe jeg til tider gjør om det er mye stress som hoper seg opp i hverdagen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *